دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

سامانه شکایات مردمی

تلفن گویای منطقه ساری

33270140 - 011

 

 

واحد ارتباطات مردمی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

09627