دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

 حراست منطقه ساری

وظیفه اصلی حراست ، مواظبت از سلامت سازمان است ، چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی نیاز دارد .

از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی ها و تهدید های درونی و نفوذی است ، برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیاز مند سیستمی هستیم که با دقت زیاد اولا : از نفوذ آفت ها به داخل سیستم جلوگیری کند . ثانیا : با تشخیص و شناخت آفت های درونی ، زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد .

بنابراین حضور حراست در عرصه فرآیند های سازمانی ، همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده زیر است :

1 ) هدف کلان و راهبردی : حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظور پیش برد اهداف سازمان .

2 ) اهداف عملیاتی : همراهی و مساعدت مدیران با ارئه مشورت های موثر و اطلاع رسانی به موقع ، اعمال نظارت ها و انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان .