دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

ناحیه مرکزی ( ساری )

 

ناحیه ساری

656897854

شماره تلفن ناحیه ساری  : 33372013 - 011

 آدرس  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه ساری : بلوار پاسداران جنب جایگاه شهید اسماعیلی

کد پستی : 4815837873

 آدرس و مشخصات جایگاههای عرضه سوخت ناحیه ساری :

5874894165

جایگاه حاج قاسم کلانتری : ساری ، بلوار کشاورزی ، خیابان مهراب  . تلفن جایگاه : 01133236924 کد پستی : 4819785576

جایگاه اختصاصی تلمادره باجان : ساری ، جاده کیاسر کیلومتر 117 . تلفن جایگاه : 01133642275

جایگاه اختصاصی کیاسر : ساری ، کیاسر ، اول کمربندی مجتمع خدمات رفاهی قیام کیاسر . تلفن جایگاه : ..... کد پستی 3024

جایگاه اختصاصی مفیدی : ساری کمربندی غربی . تلفن جایگاه : 01133396883 کد پستی جایگاه : 4815683654

جایگاه شیرین رود کلانتری : ساری ، بلوار کشاورز . تلفن جایگاه : ....... کد پستی ..........

جایگاه اختصاصی سمسکنده : ساری ، کیلومتر 8 ساری به نکا ، جنب شرکت ساریی . تلفن جایگاه : 01133434387 کد پستی : 4817133951

جایگاه شرکتی اسماعیلی : ساری  ، میدان امام . تلفن جایگاه : 01133364135 کد پستی : 4815837873

جایگاه اختصاصی کوثر : ساری ، کمربندی غربی ، نرسیده به سه راهی جویبار . تلفن جایگاه : 01133352508 کد پستی ....

جایگاه اختصاصی نادری آؤمان : ساری ، جاده نکا جنب رستوران حاج حسن . تلفن جایگاه : 01133283069 کد پستی ....

جایگاه اختصاصی نمونه دریا : ساری ، جاده فرح آباد . تلفن جایگاه ..... کد پستی .......

جایگاه اختصاصی شمس : ساری ، بلوار کشاورز ، ابتدای جاده کیاسر عبور روستای شکتا . تلفن جایگاه .......کد پستی .....

جایگاه اختصاصی کوچکپور : ساری ، بلوار کشاورز ، روبروی باغات مهدشت . تلفن جایگاه : 01133222680 کد پستی : 4819913987

جایگاه اختصاصی سورک : ساری ، شهرستان میاندرود ، چهار راه آزادگان . تلفن جایگاه : 01133882065 کد پستی : 4844154669

جایگاه اختصاصی امیر محمد : ساری ، کمربندی جنوبی ، سلیم بهرام فاز 2 . تلفن جایگاه : 01133349845

جایگاه اختصاصی باب الحوائج : ساری ، کمربندی جنوبی ، روستای میانرو .

جایگاه اختصاصی نیمه شعبان : ساری ، بلوار امام رضا ع روبروی شرکت پاکسار . تلفن جایگاه : 01133282180

جایگاه اختصاصی یساری : ساری ، میدان شهدا ، بلوار طالقانی .

جایگاه اختصاصی اناردین : ساری میاندرود ، جاده گهرباران .

جایگاه اختصاصی مجی : ساری ، دودانگه روستای مجی . تلفن جایگاه : 0113623338 کد پستی : 4834143887

جایگاه اختصاصی سنگ بن : ساری ، جاده کیاسر کیلومتر 12 بعد جاده سنگ بن و لاجیم جاده اصلی ساری به سمنان . تلفن جایگاه : 01133534663 کد پستی : 4839146396

جایگاه اختصاصی آبمال : ساری ، 15 کیلومتری جاده فرح آباد ، روستای آبمال . تلفن جایگاه : 01133682577 کد پستی : 4818151835

جایگاه اختصاصی کاسپین : ساری ، کیلومتر 7 جاده دریا ، جنب دانشگاه آزاد . تلفن جایگاه : 011330334485 کد جایگاه : 01133033474

جایگاه اختصاصی قربانی : ساری ، کیلومتر 3 ساری به جویبار . تلفن جایگاه : 01133606450 کد پستی : 4815144777

جایگاه اختصاصی مهمانواز : ساری ، جاده ساری به نکا کیلومتر 6 . تلفن جایگاه : 01133736845 کد پستی : 4844177195

جایگاه اختصاصی محبتی : ساری ، کمربندی شرقی ، بعد از بیمارستان شفا . تلفن جایگاه : 01133406497 کد پستی : 4817857853

 جایگاه اختصاصی نادری علمداردهی : ساری ، بلوار کشاورزی ، کیلومتر 6 جاده ساری سمنان . تلفن جایگاه : 01133225398 کد پستی : 4819158834

جایگاه اختصاصی امام رضا ع ولوجا : ساری ، جاده گهرباران ، یبین عبور اول و دوم روستای ولوجا . تلفن جایگاه : 01133117959 کد پستی : 4846113139

جایگاه اختصاصی شرکت دامون صنعت هیراد : ساری ، جاده فرح آباد کیلومتر 3 جنب نمایندگی ایران خودرو حدادیان . تلفن جایگاه : 01133034551

جایگاه اختصاصی شهرداری : ساری ، کمربندی شرقی جنب ترمینال دولت . تلفن جایگاه : 01133262956

جایگاه اختصاصی شهرداری سورک : ساری ، شهرستان میاندرود ، شهر سورک ، بلوار امام رضا ع . تلفن جایگاه : 01133886669 کد پستی : 4844116568