دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

ناحیه بابل

ناحبه بابل

187441

شماره تلفن ناحیه بابل : 32364115 - 011

 آدرس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه بابل : خیابان مدرس روبروی استادیوم آزادی جنب مخابرات 

کد پستی : 4714933639

آدرس و مشخصات جایگاههای عرضه سوخت ناحیه بابل :

1545784

جایگاه اختصاصی حمیدیان : بابل ، امیر کلا . تلفن جایگاه : 01132344721 کد پستی : 4731659337

جایگاه اختصاصی احمد نژاد : بابل ، کمربندی شرقی بلوار ولیعصر . تلفن جایگاه : 01132287768 کد پستی : 4716793166

جایگاه اختصاصی قلی تبار : بابل ، بخش بند پی غربی ، شهر خشرودپی . تلفن جایگاه : 01132522414

جایگاه اختصاصی قاسمی ایمن آباد : بابل ، جاده جدید بابل به آمل کیلومتر 10 ایمن آباد .تلفن جایگاه : 01132114401 کد پستی : 4758311100

جایگاه اختاصی احمدی : بابل ، جاده شهید صالحی ، شهر کتاب . تلفن جایگاه : 01132453327 کد پستی : 4717347453

جایگاه اختصاصی برادران شاهانی : بابل ، کیلومتر 5 جاده شهید صالحی . تلفن جایگاه : 01132554957 کد پستی : 4749153138

جایگاه اختصاصی عباس نژاد : بابل ، بندپی غربی ، خشرودپی ، بلوار داداش نیا . تلفن جایگاه : 01132523090 کد پستی : 4757184384

جایگاه اختصاصی کاسپین : بابل ، خیابان مرحوم نوشیروانی ، بعد از ترمینال جنوب نرسیده به پل محمد حسن خان . تلفن جایگاه : 01132201030 کد پستی : 4717637559

جایگاه اختصاصی شهمیری : بابل ، جاده قائمشهر ، روبروی فرهنگ شهر . تلفن جایگاه : 011322522828 کد پستی : 4716659361

جایگاه اختصاصی سیاهکلا محله : بابل ، جاده گنج افروز ، سیاهکلا محله . تلفن جایگاه : 01132235151 کد پستی : 4711614484

جایگاه اختصاصی سالاریه رمضانی : بابل ، کمربندی غربی جنب تالار پور جواد . تلفن جایگاه : 01132196597 کد پستی : 4713733198

جایگاه اختصاصی ایمانی : بابل ، خیابان طالقانی ، ایستگاه آمل . تلفن جایگاه : 01132298148 کد پستی : 4713613914

جایگاه اختصاصی نگین عدنانی : بابل ، بابلکنار ، گونه کلا . تلفن جایگاه : 01132432115 کد پستی جایگاه : 4735164973

جایگاه اختصاصی بهارنارنج : بابل ، جاده بابل به آمل . تلفن جایگاه : 01132112002 کد پستی : 4714616517

جایگاه اختصاصی توکلی عروجی : بابل ، جنب پارک نوشیروانی . تلفن جایگاه : 01132393830 کد پستی : 4715844963

جایگاه اختصاصی تمشک : بابل ، خیابان شهید صالحی ، بند پی شرقی ، روستای تهمتن کلا ، تلفن جایگاه : 01132728040 کد پستی : 4755185936

جایگاه اختصاصی همت حیدری : بابل ، کیلومتر 20 جاده گنج افروز ، بابل کنار شهر مرزیکلا . تلفن جایگاه : 01132637911 کد پستی : 4756167651

جایگاه اختصاصی ملک پور : بابل ، محور جدید بابل به آمل ، جاده زرگر شهر به دریاکنار ، روستای بصرا . تلفن جایگاه : 01132084117 کد پستی : 4758135363