دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

پرسشهای متداول در خصوص ثبت نام کارت سوخت المثنی و پاسخ های آن

اطلاعات خدمات پلیس + 10

بسمه تعالی

خدمات پلیس +10 درخصوص کارت سوخت شرکت نفت  

1-   استعلام اطلاعات خودرو

2-   استعلام دلیل مسدود شدن کارت

3-   گزارش گیری از تراکنش های کارت

4-   استعلام رکورد تراکنش

5-   استعلام رکورد تراکنش های خطا

6-   استعلام عملیات انجام شده در دفاتر خدمات

7-   گزارش آماری عملیات سیستم

8-   استعلام رکوردهای شارژ ارسال شده برای خودروهای نفتگاز

9-   استعلام وضعیت لیست خاکستری در سیستم پیمایش

10- استعلام وضعیت درخواست صدور کارت جدید

11- جستجوی VIN براساس شماره پلاک

12- جستجوی VIN براساس شماره پلاک ( مخصوص مناطق پستی )

13- استعلام درخواست های المثنی موتورسیکلت