دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

استان مازندران با مساحتی در حدود 23756 کیلومتر مربع 46/1 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت هجدهمین استان کشور محسوب می گردد .

جمعیت این استان در سال 1391 بالغ بر 3.105.892 نفر برآورد گردیده که از این تعداد 9/56 درصد شهری و 1/43 درصد آن روستایی می باشد و تراکم نسبی جمعیت در استان 131 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد .

با توجه به موقعیت خاص اقلیمی ، سیاسی و اجتماعی ، فعالیتهای استان بوسیله دو مدیریت مستقل و مجزا تحت عنوان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری و چالوس انجام می پذیرد .

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری از هشت ناحیه ( آمل ، بابل ، بابلسر ، قائمشهر ، سوادکوه ، ساری ، نکاء و بهشهر) و با 121 جایگاه عرضه سوخت مایع ( ترابری ) که شامل ( بنزین ، بنزین سوپر ، نفت گاز ) و 85 باب جایگاه CNG تشکیل شده است و نیز توزیع فرآورده در بین واحد های  صنفی و صنعتی ( عمده و جزء ) و بخشهای  کشاورزی و توزیع نفت سفید خانوار ( صعب العبور و فاقد گاز شهری ) و همچنین به عنوان یکی از انبارهای مادر وظیفه تامین سوخت مناطق همجوار ( چالوس ، گلستان ، مشهد و... ) را بر عهده دارد .

 نقشه منطقه ساری 2