دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

تلفن مستقیم و گویای روابط عمومی منطقه ساری :

33270140 – 011

 

پایگاه اینترنتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با انبوهی از اطلاعات میتواند راهگشای شما در بحث مصرف بهینه سوخت و اطلاع رسانی باشد .    

 http://sari.niopdc.ir/

 

برای ارسال هر گونه انتقادات و پیشنهادات در رابطه با کیفیت و کمیت تحویل سوخت در جایگاه های عرضه فرآورده سطح منطقه ساری میتوانید با سامانه پیام کوتاه ما تماس بگیرید .   

  30007654321202