شهید قربانعلی بهرامی ( پدر همکار ، مهدی بهرامی )

 

شهید قربان علی بهرامی

وصیت نامه شهید

 بسم الله الر حمن الرحیم

خدایا عبادت‌ نمی‌کنم‌ تو را به‌ خاطر ترس‌ از جهنمت‌ وعبادت‌ نمی‌کنم‌ تو را به‌ خاطر طمع‌ بهشت‌، بلکه‌ خدایا تو رااهل‌ و شایسته‌ برای‌ عبادت‌ یافتم‌                                                               

در زمانی‌ که‌ کل‌ کفر در برابر کل‌ اسلام‌ قیام‌ کرده‌ است‌ و قصداز بین‌ بردن‌ اسلام‌ و مسلمین‌ را دارد، بر هر فردمسلمانی‌ واجب‌ کفائی‌ است‌ که‌ علیه‌ کفر قیام‌ کنند و بستیزند و این‌ عبادت‌ عظیم‌ را ـ که‌ جهاد در راه‌ الله‌ است‌ـ انجام‌دهند و من‌ به‌ نوبه‌ خود این‌ مرحله‌ دوم‌ است‌ که‌ به‌ میدان‌ نبرد می‌آیم‌ و آمدنم‌ و انجام‌ دادنم‌ به‌ فریضه‌ الهی‌، خدایا نه‌ به‌ خاطر ترس‌ از جهنم‌ تو می‌باشد که‌ در این‌ مرحله‌ عبادت‌ العبد، عبادت‌ بردگان‌ است‌ و نه‌ طمع‌ بهشت‌ تو را دارم‌ که‌عبادة‌التجار باشد یعنی‌ عبادت‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ تجارت‌ که‌ عبادت‌ بکنم‌ برای‌ بهشت‌ نیست‌، بلکه‌ خدایا من‌ به‌ این‌خاطر عبادت‌ می‌کنم‌ و می‌جنگم‌، هم‌ با سلاح‌ زبان‌ و هم‌ با سلاح‌های‌ دیگر که‌ فقط‌ دین‌ تو را که‌ به‌ من‌ حیات‌ بخشیده‌و انسانیّت‌ انسانی‌ به‌ من‌ عطا نموده‌ است،‌ از این‌ دین‌ دفاع‌ کنم‌ و دفاع‌ می‌کنم‌ از دینت‌ تا فتنه‌ها از بین‌ برود تا زمانی‌ که‌ظلم‌ در زمین‌ است‌، سکوت‌ و سازش‌ کار خائنین‌ است‌ و فرار از مبارزه‌ است‌ و کسی‌ که‌ فرار از جهاد و مبارزه‌ در راه‌ خداکند، به‌ قول‌ حضرت‌ علی‌ ابن‌ ابی‌طالب‌ اشبه‌ الرجال‌ است‌؛ یعنی‌ مرد نیست‌، شبه‌ مرد است‌. باری‌ عرض‌ می‌شود که‌انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ رهبری‌ امام‌ عزیزمان‌ به‌ جایی‌ می‌رود که‌ ظلم‌ و ستم‌ را ریشه‌ کن‌ کند و زمینه‌ را برای‌ ظهورحضرت‌ مهدی‌ آماده‌ سازد و هر کس‌ در این‌ حرکت‌ کمک‌ نکند، پشیمان‌ خواهد شد. اما مطالبی‌ است‌ که‌ من‌ متذکرمی‌شوم‌ و آن‌ آفاتی‌ که‌ بر انقلاب‌ اسلامی‌ ما وارد می‌شد برای‌ بیشتر فهمیدن‌ این‌ مطالب‌ کتاب‌ نهضتهای‌ صد ساله‌ اخیرآیت‌ ا... شهید مطهری‌ را بخوانید. آنجا که‌ آفات‌ انقلاب‌ را بررسی‌ می‌کند. البته‌ سفارشم‌ در خواندن‌ کتابهای‌ استادمطهری‌ نه‌ فقط‌ این‌ کتاب‌ باشد؛ بلکه‌ من‌ بهترین‌ کتابها را کتاب‌ استاد مطهری‌ می‌دانم‌ و در حیاتم‌ سفارش‌ می‌کردم‌ و به‌دوستان‌ توصیه‌ می‌کردم‌ که‌ کتاب‌ این‌ استاد ارزنده‌ را بخوانند، ولی‌ این‌کتاب‌ فعلا مورد نظرم‌ این‌ است‌ که‌ یکی‌آفات‌ انقلاب‌ را استاد بزرگوار رخنه‌ فرصت‌ طلبت‌ مطرح‌ می‌کند‌، برادران‌ عزیز و خواهران‌ محترمه‌! این‌ آفات‌ را از انقلابمان‌ دور کنید. رخنه‌ بنی‌ صدر در ریاست‌ جمهوری‌ بود که‌ خونین‌ شهر را از ما گرفتند، هویزه‌ را از دست‌ ما گرفتند و دیگر مناطق‌ جنگی‌ وعده‌ کثیری‌ از عزیزان‌ به‌ دست‌ این‌ پلید و مکار و حیله‌باز و فرصت‌ طلب‌ شربت‌ شهادت ‌نوشیدند.

و من‌ فعلا کاری‌ در مظلمت‌ بالا ندارم‌ که‌ چون‌ با همت‌ بزرگان‌مان‌، رهبر انقلاب‌ و یارانی‌ چون‌ خامنه‌ای‌ و دیگران‌ همگی‌ از بین‌ رفته‌اند و خواهند رفت‌ و امّا در شهرمان‌ افرادی‌ که‌ هنوز از انجمن‌ حجتیه‌ برایشان‌نامه‌ می‌آید و از آموزگار نخست‌ وزیر شاه‌ ملعون‌ تشویق‌ نامه‌ دارد و در رأس‌ کار قائمشهر هست‌ و آنانی‌ که‌ به‌ انقلابیون‌ وبخصوص‌ روحانیون‌ مبارز و در خط‌ امام‌ که‌ لحظه‌ای‌ از امام‌ جدا نیستند، می‌گفتند رهبر شما تند است‌ و تند رهبری ‌می‌کند، اینها در رأس‌ کار امور قائمشهر نشسته‌اند و مقام‌ را با نثار خون‌ شهدا گرفته‌اند و خون‌ شهدا را کثیف‌ می‌خوانند وشهدای‌ ما را تکفیر می‌کنند. مردم‌ به‌ این‌ فرصت‌ طلبها راه ندهید. آنهایی‌ که‌ به‌ قول‌ علامه‌ شهید مطهری‌ پس‌ از پیروزی‌انقلاب‌ و پهن‌ شدن‌ سفره‌ می‌آیند سر سفره‌ و آنهایی‌ که‌ سفره‌ را پهن‌ کردند را بیرون‌ می‌کنند، انقلابیون‌ شهر شما یا ازشهرمان‌ به‌ سوی‌ جای‌ دیگر تبعید شدند و یا این‌ که‌ در شهرتان‌ تقریبا ممنوع‌ سخن‌ هستند، ولی‌ میراث‌ خواران‌ انقلاب‌و فرصت‌ طلبها روز به‌ روز به‌ مقام‌ بالاتری‌ دست‌ پیدا می‌کنند، من‌ این‌ هشدار را می‌دهم‌ و این‌ خطر مهم‌ است‌.

والسلام‌ قربانعلی‌ بهرامی

نسخه اصلی وصیت نامه شهید

شهید اسماعیلی 95-3
 شهید اسماعیلی 95-4
 شهید اسماعیلی 95-5
 شهید اسماعیلی 95-6

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
استان مازندران - ساری - کیلومتر یک جاده ساری به نکا

روابط عمومی : 01133277086
مرکز پاسخگویی : ۰۱۱۳۳۲۷۰۱۴۰
شماره نمابر : ۰۱۱۳۳۲۸۸۸۱۶
شماره تلفن ستاد منطقه : ۵ الی33280030
واحد ارتباط مردمی :۰۹۶۲۷