آموزش احکام ( اقامه نماز )

آموزش احکام :

یکی از روشهای جذاب و صحیح آموزش احکام ، آموزش تصویری آن است که روابط عمومی منطقه ساری با صرف وقت زیاد و تهیه صد ویدئوی 5 دقیقه ای آموزش احکام ، برای آگاهی بخشی بیشتر به کارکنان در تاریخهایی مشخص در هر هفته بین نماز های ظهر و عصر  اقدام به پخش این ویدئو ها می نماید .

794641
45664