پاسخ به سئوالات شرعی ( اقامه نماز )

پاسخ به سئوالات شرعی :

در نماز خانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری محلی برای پاسخگویی به سئوالات شرعی همکاران مشخص شده است که کارکنان هفته ای دو روز پس از برگزاری نماز جماعت به مدت یک ساعت سئوالات خود را از امام جماعت می پرسند .

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
استان مازندران - ساری - کیلومتر یک جاده ساری به نکا

روابط عمومی : 01133277086
مرکز پاسخگویی : ۰۱۱۳۳۲۷۰۱۴۰
شماره نمابر : ۰۱۱۳۳۲۸۸۸۱۶
شماره تلفن ستاد منطقه : ۵ الی33280030
واحد ارتباط مردمی :۰۹۶۲۷