دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

آرشیو اخبار

امروز : دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت : ۱۰:۴۱

[۱۳۸۵]  ::  [۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  :: 
[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]
تعداد اخبار : ۱۲

زمان صدور کارت های سوخت کاهش یافت

 
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی از ابطال کارت های سوخت صادر شده و موجود در باجه های معطله پس از گذشت ۶ ماه خبر داد و گفت: در حال حاضر زمان صدور کارت های سوخت کاهش یافته است.
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ , ۱۰:۲۸

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۱۲ مورد، صفحه ۱ از ۱۲