دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

آرشیو اخبار

امروز : دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت : ۱۲:۰۱

[۱۳۸۵]  ::  [۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  :: 
[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]
تعداد اخبار : ۱۳

بازدید مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از منطقه البرز

 
کرامت ویس کرمی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت، ستاد و طرح پایلوت کارتخوانهای جدید در یکی از جایگاههای منطقه البرز بازدید کردند.
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ , ۱۱:۲۱

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۱۳ مورد، صفحه ۱ از ۱۳