پمپ بنزینها

ارائه خدمات پمپ بنزینها به شما چگونه است ؟

جایگاههای CNG

ارائه خدمات جایگاههای CNG به شما چگونه است ؟

پیمانکاری ها

ارائه خدمات پیمانکاری های فرآورده های نفتی به شما چگونه است ؟
فروشندگی ها

ارائه خدمات فروشندگی های فرآورده های نفتی به شما چگونه است ؟
تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
استان مازندران - ساری - کیلومتر یک جاده ساری به نکا

روابط عمومی : 01133277086
مرکز پاسخگویی : ۰۱۱۳۳۲۷۰۱۴۰
شماره نمابر : ۰۱۱۳۳۲۸۸۸۱۶
شماره تلفن ستاد منطقه : ۵ الی33280030
واحد ارتباط مردمی :۰۹۶۲۷