میز خدمت الکترونیک

رسانه پیام است 

نظریه پیام آقای مک اوهان که به گفته او برای هزاره ما جواب می دهد .

 

چگونه پیام رساندن به مخاطبان یک هنر است که شیوه های انجام عمل آن به عهده روابط عمومی خلاق است 

سامانه کدهای دستوری ussd  واسطه خوبی برای ارسال نوین پیام به مخاطبان است .

 

روابط عمومی منطقه ساری با ایجاد درگاه ارتباطی 

56765461

 توانست خدمات مختلف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری  را به مخاطبان خود برساند .

خدماتی از قبیل :

پیام رسانی 

خدمات ارباب رجوع 

تماس با ما 

 نظرسنجی 

آموزشی 

مسابقات

و ...

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
استان مازندران - ساری - کیلومتر یک جاده ساری به نکا

روابط عمومی : 01133277086
مرکز پاسخگویی : ۰۱۱۳۳۲۷۰۱۴۰
شماره نمابر : ۰۱۱۳۳۲۸۸۸۱۶
شماره تلفن ستاد منطقه : ۵ الی33280030
واحد ارتباط مردمی :۰۹۶۲۷