ناحیه سوادکوه

ناحیه سوادکوه

شماره تلفن ناحیه سوادکوه : 42421991 - 011

 

آدرس و مشخصات جایگاههای عرضه سوخت ناحیه سوادکوه  :

جایگاه اختصاصی پل سفید : سوادکوه ، پل سفید خیابان امام رضا سه راهی محمد آباد . تلفن جایگاه : 01142423858 کد پستی : 4791733113

جایگاه اختصاصی شیرگاه : سوادکوه شمالی ، شیرگاه ، جنب امام زاده حمزه چالی . تلفن جایگاه : 01142444600 کد جایگاه : 4783174113

جایگاه اختصاصی زیرآب : سوادکوه ، زیرآب ، خیابان آزادی بعد از دانشگاه پیام نور . تلفن جایگاه : 01142452030 کد پستی : 4781766791

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
استان مازندران - ساری - کیلومتر یک جاده ساری به نکا

روابط عمومی : 01133277086
مرکز پاسخگویی : ۰۱۱۳۳۲۷۰۱۴۰
شماره نمابر : ۰۱۱۳۳۲۸۸۸۱۶
شماره تلفن ستاد منطقه : ۵ الی33280030
واحد ارتباط مردمی :۰۹۶۲۷