ناحیه بابلسر

ناحیه بابلسر

شماره تلفن ناحیه بابلسر : 35271011 - 011

 

آدرس و مشخصات جایگاههای عرضه سوخت ناحیه بابلسر :

جایگاه اختصاصی کشوری : بابلسر ، بلوار شهید ذوالفقاری . تلفن جایگاه : 01135344447 کد پستی : 4741795546

جایگاه اختصاصی داوودیان : بابلسر ، بهنمیر ، کیلومتر 3 جاده خزر آباد ، مجتمع تجاری خدماتی رفاهی داوودیان . تلفن جایگاه : 01135755960 کد پستی : 4744193115

جایگاه اختصاصی جعفریان : بابلسر ، خیابان امام ، روبروی شرکت برق . تلفن جایگاه : 01135333033 کد پستی : 4741837641

جایگاه اختصاصی پور اسماعیل : بابلسر ، جاده بهنمیر ، بعد از نیروی هوایی . تلفن جایگاه : 01135340333 کد پستی: 4743171567

جایگاه اختصاصی دریاکنار : بابلسر ، جنب شهرک دریاکنار . تلفن جایگاه : 01135283491 کد پستی : 4741176317

جایگاه اختصاصی زرین مهر : بابلسر ، فریدونکنار ، خیابان شهید بهشتی به سمت آمل ک 2 . تلفن جایگاه : 01135664448 کد پستی : 4751847713

جایگاه اختصاصی آقاجانپور : بابلسر ، بهنمیر ، دهستان عزیزک . تلفن جایگاه : 01132543812 کد پستی : 4744153614

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
استان مازندران - ساری - کیلومتر یک جاده ساری به نکا

روابط عمومی : 01133277086
مرکز پاسخگویی : ۰۱۱۳۳۲۷۰۱۴۰
شماره نمابر : ۰۱۱۳۳۲۸۸۸۱۶
شماره تلفن ستاد منطقه : ۵ الی33280030
واحد ارتباط مردمی :۰۹۶۲۷