مراسمات بین دو نماز ( اقامه نماز منطقه ساری )

مراسمات بین دو نماز :

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با همکاری امام جماعات و کارشناسان خود ، هر روز بین نماز ظهر و عصر با یک برنامه متنوع و با پرهیز از یکنواختی اجرا می کند :

برگزاری مراسمات ملی و مذهبی 

خواندن وصیت نامه شهدا 

قرائت یک صفحه قرآن کریم و توجه به تفسیر و ترجمه آن

پخش ویدئو های آموزشی در مباحث مختلف و احکام

آموزش قرآن کریم توسط قاریان ممتاز استانی

قرائت بخشهای از نهج البلاغه و تفسیر آن

و ...

967974964646
2465464
546464