نماز ( اقامه نماز منطقه ساری )

نماز :

یکی از کارهای مهم روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری  برپایی با شکوه نماز جماعت در نمازخانه های این شرکت در ستاد ، هشت ناحیه در شهرستانها و سه تاسیسات بزرگ نفتی است .

با همکاری شش امام جماعت بطور مستقیم این فریضه واجب به همراه برنامه های مختلف بین دو نماز اعم از  ( آموزش احکام ، آموزش قرآن ، ختم قرآن ، پرسش و پاسخ ، پاسخ به سئوالات شرعی ، مراسمات مناسبتی  و ... ) با حضور حداکثری مدیران و معاونین و پرسنل برگزار می شود .

16346694
1674974