عملکرد اقامه نماز منطقه ساری

 

6767

 97641  878979641  19797  67464  7764  16549964  6464

عملکرد منطقه ساری به روایت تصویر

تقدیر نامه های منطقه ساری تا سال 94

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
استان مازندران - ساری - کیلومتر یک جاده ساری به نکا

روابط عمومی : 01133277086
مرکز پاسخگویی : ۰۱۱۳۳۲۷۰۱۴۰
شماره نمابر : ۰۱۱۳۳۲۸۸۸۱۶
شماره تلفن ستاد منطقه : ۵ الی33280030
واحد ارتباط مردمی :۰۹۶۲۷